۲۱ مرداد ۱۳۹۶
آخرین پیامک شهید محسن حججی

تصویری از آخرین پیامکی که مدافع حرم شهید حججی برای یکی از دوستانش ارسال کرده بود.