0


دانلود کتاب

منوی اصلی


کاهش ۶.۹ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن


€  Jun 27, 2017 – سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۶.۹ درصد کاهش یافته است.


تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۹۶

موضوع : سرخط خبرها