0


منوی اصلی


عصبانیت پدر «بنیتا» در صحنه جرم


شکستن شیشه ماشین در صحنه بازسازی جرم توسط پدر بنیتا (دختر هشت ماهه ای که هفته گذشته بر اثر سرقت خودروی پدرش، بطور عجیبی درگذشت).


تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱۳۹۶