0


دانلود کتاب

منوی اصلی


با وسواس خداحافظی کنید


اطرافیان فرد وسواسی به جای ملامت و سرزنش باید با دوستی و محبت با او رفتار کنند تا این رفتار به همراه درمان های دیگر، مشکلات رفتاری فرد وسواسی را در کوتاه مدت برطرف کنند.

به گزارش افکارنیوز، سمیرا ایمان نژاد روانشناس اظهار داشت: افراد وسواسی معمولاً گرفتار افکار و تصوراتی ناخواسته هستند که تکرار اعمالی خاص  موجب افزایش اضطراب و نگرانی آن ها می شود و اطرافیان و اعضای خانواده به چشم یک بیمار به او نگاه می کنند.

ایمان نژاد با بیان اینکه اطرافیان  نقش مهمی در کاهش اختلال فردوسواسی دارند، ادامه داد:: برای درمان وسواس از روش هایی مانند روان درمانی و  رفتار شناختی استفاده می شود که در این روش فرد به تدریج با عامل ترس روبه رو شده و این تکرار به مرور از اضطراب او می کاهد.

وی با بیان اینکه حفظ آرامش محیط خانه در درمان فرد وسواسی نقش بسزایی دارد، گفت:اگر آرامش در محیط خانه برقرار نباشد موجب تشدید بیماری فرد وسواسی می شود چرا که  استرس و بحران اولین فاکتور برای تشدید بیماری فرد وسواسی است.

ایمان نژاد در پایان گفت:اطرافیان فرد وسواسی به جای ملامت و سرزنش باید با دوستی و محبت با او  رفتار کنند تا این رفتار به همراه  درمان های دیگر، مشکلات رفتاری فرد وسواسی را در کوتاه مدت برطرف کنند.


تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۶