0


دانلود کتاب

منوی اصلی


اخطار به تلگرام های غیر رسمی


شرکت تلگرام به صاحبان اپلیکیشن های تلگرام غير رسمى دستور داده كه حالت روح را از نرم افزارهاى خود حذف كنند!

می نت – به نقل از العالم: شرکت تلگرام ، به صاحبان اپلیکیشن های تلگرام غير رسمى دستور داده كه حالت روح را از نرم افزارهاى خود حذف كنند.همچنین گفته شده است که در غير اين صورت طى ۱۰ روز ارتباط این تلگرام های غیر رسمی با سرورهاى تلگرام قطع می شود.

بد نیست بدانید که حالت روح در نرم افزارهای غیر رسمی تلگرام این قابلیت را به کاربر می دهد تا ضمن خواندن پیام، مخاطب پیام شما متوجه خواندن پیام توسط شما نشود.


تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱۳۹۶