0


دانلود کتاب

منوی اصلی


اتفاق عجیب در پاکستان/ اولین گذرنامه برای دو جنسیتی ها


Jun 26, 2017 – ایران آنلاین-اتفاق عجیب در پاکستاناولین گذرنامه برای دو جنسیتی ها : : برای نخستین بار در تاریخ، گذرنامه تراجنسیتی از سوی مقامات پاکستان …

تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۹۶

موضوع : سرخط خبرها