منوی اصلیآخرین وضعیت جسمانی حبیب کاسه ساز


۳ تیر ۱۳۹۶

فرزند حبیب الله کاسه ساز تهیه کننده سینما اعلام کرد که مرحله دوم شیمی درمانی پدرش آغاز شده است و پزشکان از روند درمان او ابراز رضایت کرده اند.